responsabil:
Bicajanu Vasile– consilier principal

Document Deschide
Situația Certificatelor de urbanism si Autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate in trimestrele I si II, anul 2019 Deschide
Situația Certificatelor de urbanism eliberate în trimestrul I, anul 2019 Deschide
F1 Cerere emitere Certificat de urbanism Deschide
F7 Cerere prelungire valabilitate Certificat de urbanism Deschide
F8 Cerere emitere Autorizație de construire-desfiintare Deschide
F12 Cerere prelungire valabilitate Autorizație de construire-desfiintare Deschide
F13 Comunicare incepere lucrări PRIMAR Deschide
F14 Comunicare incepere lucrări ISC Deschide
F15 Comunicare terminare lucrări PRIMAR Deschide
F16 Comunicare terminare lucrări ISC Deschide
PANOU IDENTIFICARE INVESTITIE Deschide
SITUATIE AC si CU ELIBERATE TRIM I, II, III si IV anul 2018 Deschide