responsabil:
Danciu Paraschiva Elena - consilier asistent

Atribuții

- Operare in Monitorul Oficial Local al comunei Grintieş - Completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici cât și dovada implementării lor
- Semnalarea neregularităților - Managementul conflictelor de munca
- Competenta, constientizarea si instruirea personalului - Elaborarea statului de functii
- Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs - Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu,
- Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale personalului contractual - Gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă şi la timp a tuturor contractelor individuale de muncă
- Intocmeşte planul de perfectionare al angajatilor - Completează condica de prezentă
- Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenta al salariaţilor şi Registrul de evidenţă al funcţionarilor publici, - Actualizează fisele de post al angajatilor
- Duce la îndeplinire alte atribuţii stabilite de către primarul comunei

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii