responsabil:
Dieaconu Monica – referent

Atribuții

- Asigura completarea colectiilor bibiiotecii cu lucrari din productia editorialacurenta si de retrospectiva, prin achizitii,donatii,transfer,abonamente, sponsorizari si alte surse; - Se preocupa de constituirea fondului de carte.
- Prelucreaza biblioteconomic (descrierea ISBD si clasificare) colectiile bibliotecii si organizeaza pe destinatii; - Imprumut la domiciliu,sala de lectura,de referinta si care fac parte din patrimoniul cultural national (dacaeste cazul);
- Organizează colecţiile după criteriul sistematico-alfabetic; - Organizează cataloagele alfabetic si sistematic si de personalităţi locale si menţine la zi;
- Intocmeste periodic evidenta globala si individual a publicatiilor.prin completarea registrului de miscare a fondului si a registrului inventar si statistica oficiala anuala; - Realizeaza evidenta zilnica a cititorilor si a cartiior difuzate;
- Elaborează liste biografice sau bibliografii tematice la cerere sau din proprie initiativa pentru sprijinirea procesului de invatamint,cercetare si productie; - Asigura popularizarea scrisa,orala si vizuala a colectiiior si serviciilor bibliotecii pentru public: (orar,pliante,panouri pubiicitare etc.)
- Organizeaza, pe baza programului de activitate annual,manifestari culturaleducative in colaborare cu scoala,biserica, fundatii culturale etc. precum si activitati specifice de comunicare a colectiiior,vitrine,expozitii, dezbateri, expuneri,prezentari de carte etc.; - Studiaza necesitatea si propune infintarea unor puncte de imprumut mobile in sateie apartinatoare comunei
- Ia masuri pentru pastrarea integritatii fondului de publicatii si recuperarea valorica a lucrarilor distruse sau nerestituite de cititori; - Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice;
- Participa la arhivarea documentelor; - Indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul local,primar,viceprimar sau secretar precum si cele rezultate din actele normative in vigoare.
- Inventarierea periodica a fondului de carte - Mentinerea fondului de carte

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii